Belediyelere bütçeden ayrılan payda İstanbul, Ankara ve İzmir ilk sırada

5779 sayılı Vilayet Özel Yönetimlerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Hisse Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca, büyükşehir belediye hudutları içerisinde toplanan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u büyükşehir belediye hissesi olarak ayrılıyor.

GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ

Kanunda belirtilen nüfus ve yüzölçümü kriterleri çerçevesinde dağıtım yapılarak her ayın sonunda büyükşehir belediyeleri hesaplarına aktarılıyor. Bu kapsamda 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde büyükşehir belediyelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden 54,9 milyar liralık pay ayrıldı. 2021 yılı aynı dönemdeki pay tutarı 27,1 milyar lira olurken, yüzde 100’ün üzerinde artış gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyelerinin kendi vilayet hudutları içerisinde toplanan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı dikkate alınarak kanun düzenlemelerine uygun bir formda Hazine ve Maliye Bakanlığınca, hesaplama ve aktarma yapılıyor. Genel bütçe vergi gelirlerindeki artışa paralel olarak, bu gelirler üzerinden mahalli yönetimlere ayrılan hisse da artıyor.

İBB, EN BÜYÜK HİSSEYE SAHİP

Bu kapsamda en yüksek hisse verilen birinci 5 mahalli yönetimin merkezi yönetimden aldığı hisselerin, geçen yılın 6 aylık periyoduna nazaran değişimi de belirlendi.

Buna nazaran, birinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi yer alırken, bu belediyenin yılın birinci 6 aylık periyodunda aldığı hisse, geçen yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 112,53 artış gösterdi.

6 AYDA 564,5 MİLYAR LİRALIK HİSSE AYRILDI

Yine ülke genelinde toplanan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 1,50’si büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 4,5’i büyükşehir ilçe belediyelerine ve yüzde 0,5’i vilayet özel yönetimlerine ayrılıyor. Ayrılan meblağlar kanunda belirtilen nüfus, yüzölçümü ve gibisi kriterler çerçevesinde ilgili yönetimlerin hesaplarına Vilayetler Bankası aracılığıyla aktarılıyor. Bu kapsamda 2022 yılının birinci 6 aylık periyodunda bu yönetimlere genel bütçe vergi gelirleri üzerinden 64,5 milyar liralık hisse ayrıldı.

Yorum yapın