Son Dakika: TÜİK’e nazaran işsizlik düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı ikinci çeyrek işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna nazaran, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına nazaran; 15 ve daha üst yaştaki bireylerde işsiz sayısı 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 43 bin kişi azalarak 3 milyon 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.4 puanlık azalış ile yüzde 10.6 düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8.9 iken bayanlarda yüzde 13.9 olarak iddia edildi.

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜME İŞTİRAK ORANLARI

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişi, istihdam oranı ise 1.1 puanlık artış ile yüzde 47.7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken bayanlarda yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 722 bin kişi artarak 34 milyon 429 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.9 puanlık artış ile yüzde 53.3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.7, bayanlarda ise yüzde 35.3 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir evvelki çeyreğe nazaran 0.4 puanlık azalış ile yüzde 20.3 oldu. Bu yaş kümesinde işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 17.1, bayanlarda ise yüzde 26.3 olarak varsayım edildi.

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran tarım dalında 113 bin kişi, sanayi bölümünde 217 bin kişi, inşaat kesiminde 42 bin kişi, hizmet dalında 393 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16’sı tarım, yüzde 22’si sanayi, yüzde 5.9’u inşaat, yüzde 56.1’i ise hizmet dalında yer aldı.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA MÜDDETİ 44 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans devrinde işbaşında olanların, mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma mühleti 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 0.5 saat azalarak 44.4 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 0,9 puanlık azalış yüzde 21.3 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14.7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17.6 olarak varsayım edildi. 

Yorum yapın